Stella Ghervas

Biografie

Fran�ais English Romaneste Russki

Director de studii (directeur d'études associé) la Institut d’Etudes Avancées - Paris şi la Maison des Sciences de l'Homme (Paris), conferentiar universitar la Institut universitaire de Hautes Etudes Internationales din Geneva, colaborator ştiinţific asociat în cadrul Institutului de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române (Bucureşti) şi în cadrul Institutului de Studii Slave al Academiei Ruse (Moscova).

Din ianuarie 2011, Profesor invitat (Visiting Associate Professor) la Universitatea din Chicago (Statele Unite), unde preda un curs despre "Fundamentele culturale şi politice ale unităţii europene" (Facultatea de Istorie şi Facultatea de Ştiinţe politice).

Fost conferenţiar universitar la Institut Européen de l’Université de Genève, la Institut universitaire de Hautes Etudes Internationales din Geneva si la Centre International de Formation Européenne (Bruxelles/Nisa). Iniţiator şi responsabil al Centrului de Studii al Imaginarelor Europene (Castelul Coppet, Elveţia); alumnus (fost bursier) la Maison des Sciences de l’Homme şi la EHESS din Paris; fost asistent de cercetare la Institutul de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române, la Institutul European şi la Departamentul de sociologie al Universităţii din Geneva.

Doctor în istorie al Universităţii din Bucureşti şi doctor în litere (specialitatea “studii europene”) al Universităţii din Geneva, absolventă a Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Politice a Universităţii din Sankt-Petersburg, studii de masterat şi de doctorat la Universităţile din Geneva şi din Bucureşti.

Autoare a peste 30 de studii de specialitate în franceză şi engleză dedicate istoriei culturale şi politice europene, în care se pune accent pe relaţiile intelectuale între ţările Europei de Est (Rusia, Sud-Estul european) şi Occident în secolele XIX-XX; numeroase articole şi recenzii pe teme de geopolitică a lumii ortodoxe şi imaginarele politice şi culturale europene; autor a două monografii relative la mişcările politice şi religioase din prima jumătate a secolului al XIX-lea (Europa Sfintei-Alianţe, Restauraţia), coordonatoare şi editoare a două culegeri de studii relative la istoria şi geografia Europei, cu accent pe problema identităţii europene (într-o perspectivă comparativă şi transnaţională).

Proiecte de cercetare individuale, ce se află în curs de realizare, începute în cadrul Institutului European al Universităţii din Geneva şi la Institutul de Studii Sud-Est Europene al Academiei Române, şi pe care le voi continua în cadrul Institutului de Studii Avansate din Paris: "Europa lărgită: de la Sfânta Alianţă la Tratatul de la Lisabona. Studiu istoric al fundamentelor culturale ale construcţiei europene", "Istoria Mării Negre, de la Pontus Euxinus la zilele de astăzi", "Relaţiile Rusiei cu România şi cu ţările din Sud-Estul Europei (sec. XVIII-XX)".

Cartea sa Réinventer la tradition. Alexandre Stourdza et l'Europe de la Sainte-Alliance a obtinut Premiul Guizot al Academiei Franceze pentru anul 2009, Premiul Xenopol al Academiei Române pentru anul 2010, Diploma de merit a Academiei de Stiinţe a Moldovei (2010) si a fost nominalizata pentru Marele Premiu de Istorie Chateaubriand (Grand Prix d'Histoire Chateaubriand) în Franţa (2009).